Sdílet prostřednictvím


LockoutOptions Třída

Definice

Možnosti konfigurace uzamčení uživatele

public ref class LockoutOptions
public class LockoutOptions
type LockoutOptions = class
Public Class LockoutOptions
Dědičnost
LockoutOptions

Konstruktory

LockoutOptions()

Možnosti konfigurace uzamčení uživatele

Vlastnosti

AllowedForNewUsers

Získá nebo nastaví příznak označující, zda může být nový uživatel uzamčen. Výchozí hodnota je true.

DefaultLockoutTimeSpan

Získá nebo nastaví TimeSpan uživatel je uzamčen pro, když dojde k uzamčení. Výchozí hodnota je 5 minut.

MaxFailedAccessAttempts

Získá nebo nastaví počet neúspěšných pokusů o přístup povolených před uzamčením uživatele, za předpokladu, že uzamčení je povoleno. Výchozí hodnota je 5.

Platí pro