Sdílet prostřednictvím


SignInOptions Třída

Definice

Možnosti konfigurace přihlášení

public ref class SignInOptions
public class SignInOptions
type SignInOptions = class
Public Class SignInOptions
Dědičnost
SignInOptions

Konstruktory

SignInOptions()

Možnosti konfigurace přihlášení

Vlastnosti

RequireConfirmedAccount

Získá nebo nastaví příznak označující, zda se k přihlášení vyžaduje potvrzený IUserConfirmation<TUser> účet. Výchozí hodnota je false.

RequireConfirmedEmail

Získá nebo nastaví příznak označující, zda se k přihlášení vyžaduje potvrzená e-mailová adresa. Výchozí hodnota je false.

RequireConfirmedPhoneNumber

Získá nebo nastaví příznak označující, zda je k přihlášení požadováno potvrzené telefonní číslo. Výchozí hodnota je false.

Platí pro