Sdílet prostřednictvím


ManageNavPages.Email Vlastnost

Definice

Toto rozhraní API podporuje výchozí infrastrukturu uživatelského rozhraní ASP.NET Core Identity a není určené k použití přímo z vašeho kódu. Toto rozhraní API se může změnit nebo odebrat v budoucích verzích.

public static string Email { get; }
static member Email : string
Public Shared ReadOnly Property Email As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro