Sdílet prostřednictvím


ManageNavPages.IndexNavClass(ViewContext) Metoda

Definice

Toto rozhraní API podporuje výchozí infrastrukturu uživatelského rozhraní ASP.NET Core Identity a není určeno k použití přímo z vašeho kódu. Toto rozhraní API se může v budoucích verzích změnit nebo odebrat.

public static string IndexNavClass (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext viewContext);
public static string? IndexNavClass (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext viewContext);
static member IndexNavClass : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering.ViewContext -> string
Public Shared Function IndexNavClass (viewContext As ViewContext) As String

Parametry

viewContext
ViewContext

Návraty

Platí pro