Sdílet prostřednictvím


UserManager<TUser>.GetUsersForClaimAsync(Claim) Metoda

Definice

Vrátí seznam uživatelů z úložiště uživatelů, kteří mají zadanou claimhodnotu .

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task<System::Collections::Generic::IList<TUser> ^> ^ GetUsersForClaimAsync(System::Security::Claims::Claim ^ claim);
public virtual System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<TUser>> GetUsersForClaimAsync (System.Security.Claims.Claim claim);
abstract member GetUsersForClaimAsync : System.Security.Claims.Claim -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<'User>>
override this.GetUsersForClaimAsync : System.Security.Claims.Claim -> System.Threading.Tasks.Task<System.Collections.Generic.IList<'User>>
Public Overridable Function GetUsersForClaimAsync (claim As Claim) As Task(Of IList(Of TUser))

Parametry

claim
Claim

Nárok, který je třeba hledat.

Návraty

Task<IList<TUser>>

A Task<TResult> , který představuje výsledek asynchronního dotazu, seznam TUserosob, které mají zadanou deklaraci identity.

Platí pro