Sdílet prostřednictvím


ActionModel.ActionMethod Vlastnost

Definice

Získá akci MethodInfo.

public:
 property System::Reflection::MethodInfo ^ ActionMethod { System::Reflection::MethodInfo ^ get(); };
public System.Reflection.MethodInfo ActionMethod { get; }
member this.ActionMethod : System.Reflection.MethodInfo
Public ReadOnly Property ActionMethod As MethodInfo

Hodnota vlastnosti

Platí pro