Sdílet prostřednictvím


IPageRouteModelProvider Rozhraní

Definice

Vytvoří nebo upraví PageRouteModelProviderContext směrování stránky Razor Page.

public interface class IPageRouteModelProvider
public interface IPageRouteModelProvider
type IPageRouteModelProvider = interface
Public Interface IPageRouteModelProvider

Vlastnosti

Order

Získá hodnotu objednávky pro určení pořadí provádění zprostředkovatelů. Zprostředkovatelé se spouštějí ve vzestupné číselné hodnotě Order vlastnosti.

Metody

OnProvidersExecuted(PageRouteModelProviderContext)

Provádí se při druhém průchodu instancí sestavení PageRouteModel . Viz třída Order.

OnProvidersExecuting(PageRouteModelProviderContext)

Provede se při prvním průchodu instancí sestavení PageRouteModel . Viz třída Order.

Platí pro