Sdílet prostřednictvím


PageConventionCollection.AddFolderRouteModelConvention Metoda

Definice

Vytvoří a přidá IPageRouteModelConvention akci, která vyvolá akci na PageRouteModel instancích pro všechny stránky v zadané složce.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::IPageRouteModelConvention ^ AddFolderRouteModelConvention(System::String ^ folderPath, Action<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ApplicationModels::PageRouteModel ^> ^ action);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention AddFolderRouteModelConvention (string folderPath, Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> action);
member this.AddFolderRouteModelConvention : string * Action<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.PageRouteModel> -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationModels.IPageRouteModelConvention
Public Function AddFolderRouteModelConvention (folderPath As String, action As Action(Of PageRouteModel)) As IPageRouteModelConvention

Parametry

folderPath
String

Cesta ke složce vzhledem ke kořenovému adresáři Razor Pages. Například /Users/

action
Action<PageRouteModel>

Hodnota Action

Návraty

Přidaná hodnota IPageApplicationModelConvention.

Platí pro