Sdílet prostřednictvím


CookieTempDataProviderOptions Konstruktor

Definice

public:
 CookieTempDataProviderOptions();
public CookieTempDataProviderOptions ();
Public Sub New ()

Platí pro