Sdílet prostřednictvím


IAntiforgeryValidationFailedResult Rozhraní

Definice

Představuje, IActionResult který se používá při ověření proti padělání se nezdařilo. To se dá spárovat ve filtrech výsledků MVC, aby se zpracovala chyba ověření.

public interface class IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft::AspNetCore::Mvc::IActionResult
public interface IAntiforgeryValidationFailedResult : Microsoft.AspNetCore.Mvc.IActionResult
type IAntiforgeryValidationFailedResult = interface
    interface IActionResult
Public Interface IAntiforgeryValidationFailedResult
Implements IActionResult
Odvozené
Implementuje

Metody

ExecuteResultAsync(ActionContext)

Provede výslednou operaci metody akce asynchronně. Tuto metodu volá MVC ke zpracování výsledku metody akce.

(Zděděno od IActionResult)

Platí pro