Sdílet prostřednictvím


ResultFilterAttribute Konstruktor

Definice

protected:
 ResultFilterAttribute();
protected ResultFilterAttribute ();
Protected Sub New ()

Platí pro