Sdílet prostřednictvím


ResultFilterAttribute.Order Vlastnost

Definice

Získá hodnotu pořadí pro určení pořadí provádění filtrů. Filtry se spouštějí ve vzestupné číselné hodnotě Order vlastnosti .

public:
 property int Order { int get(); void set(int value); };
public int Order { get; set; }
member this.Order : int with get, set
Public Property Order As Integer

Hodnota vlastnosti

Platí pro