Sdílet prostřednictvím


SerializableErrorWrapperProviderFactory.GetProvider Metoda

Definice

Vytvoří instanci , SerializableErrorWrapperProvider pokud je zadaný DeclaredTypecontextSerializableError.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::IWrapperProvider ^ GetProvider(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Formatters::Xml::WrapperProviderContext ^ context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider? GetProvider (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext context);
abstract member GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
override this.GetProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.WrapperProviderContext -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Formatters.Xml.IWrapperProvider
Public Function GetProvider (context As WrapperProviderContext) As IWrapperProvider

Parametry

Návraty

Instance , SerializableErrorWrapperProvider je-li poskytnutá SerializableErrorcontextDeclaredType hodnota ; jinak .null

Implementuje

Platí pro