Sdílet prostřednictvím


ModelStateInvalidFilter.OnActionExecuting(ActionExecutingContext) Metoda

Definice

Vyvoláno při provádění akce.

public:
 virtual void OnActionExecuting(Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::ActionExecutingContext ^ context);
public void OnActionExecuting (Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutingContext context);
abstract member OnActionExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutingContext -> unit
override this.OnActionExecuting : Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.ActionExecutingContext -> unit
Public Sub OnActionExecuting (context As ActionExecutingContext)

Parametry

Implementuje

Platí pro