Sdílet prostřednictvím


HtmlLocalizerExtensions Třída

Definice

Rozšiřující metody pro IHtmlLocalizer.

public ref class HtmlLocalizerExtensions abstract sealed
public static class HtmlLocalizerExtensions
type HtmlLocalizerExtensions = class
Public Module HtmlLocalizerExtensions
Dědičnost
HtmlLocalizerExtensions

Metody

GetAllStrings(IHtmlLocalizer)

Získá všechny řetězcové prostředky, včetně těch pro nadřazené jazykové verze.

GetHtml(IHtmlLocalizer, String)

LocalizedHtmlString Získá prostředek pro konkrétní název.

GetHtml(IHtmlLocalizer, String, Object[])

LocalizedHtmlString Získá prostředek pro konkrétní název.

Platí pro