Sdílet prostřednictvím


FormFileModelBinderProvider Třída

Definice

public ref class FormFileModelBinderProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::IModelBinderProvider
public class FormFileModelBinderProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IModelBinderProvider
type FormFileModelBinderProvider = class
    interface IModelBinderProvider
Public Class FormFileModelBinderProvider
Implements IModelBinderProvider
Dědičnost
FormFileModelBinderProvider
Implementuje

Konstruktory

FormFileModelBinderProvider()

Pro IModelBinderProvider , kolekce IFormFile, a IFormFileCollection.IFormFile

Metody

GetBinder(ModelBinderProviderContext)

Vytvoří na IModelBinder základě ModelBinderProviderContext.

Platí pro