Sdílet prostřednictvím


HeaderModelBinderProvider Třída

Definice

Hodnota IModelBinderProvider pro hodnoty hlavičky vazby.

public ref class HeaderModelBinderProvider : Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::IModelBinderProvider
public class HeaderModelBinderProvider : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.IModelBinderProvider
type HeaderModelBinderProvider = class
    interface IModelBinderProvider
Public Class HeaderModelBinderProvider
Implements IModelBinderProvider
Dědičnost
HeaderModelBinderProvider
Implementuje

Konstruktory

HeaderModelBinderProvider()

Hodnota IModelBinderProvider pro hodnoty hlavičky vazby.

Metody

GetBinder(ModelBinderProviderContext)

Vytvoří na IModelBinder základě ModelBinderProviderContext.

Platí pro