Sdílet prostřednictvím


DefaultModelBindingMessageProvider.MissingKeyOrValueAccessor Vlastnost

Definice

Chybová zpráva, která systém vazby modelu přidá, když je vázán klíč nebo hodnota objektu KeyValuePair<TKey,TValue> , ale ne obojí.

public:
 virtual property Func<System::String ^> ^ MissingKeyOrValueAccessor { Func<System::String ^> ^ get(); };
public override Func<string> MissingKeyOrValueAccessor { get; }
member this.MissingKeyOrValueAccessor : Func<string>
Public Overrides ReadOnly Property MissingKeyOrValueAccessor As Func(Of String)

Hodnota vlastnosti

Výchozí hodnota String je "Hodnota je povinná".

Platí pro