Sdílet prostřednictvím


DefaultModelMetadata.BoundConstructorParameters Vlastnost

Definice

Získá kolekci ModelMetadata instancí pro parametry na BoundConstructor. Tato možnost je dostupná jenom v případě, že MetadataKind je Constructor.

public:
 virtual property System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^> ^ BoundConstructorParameters { System::Collections::Generic::IReadOnlyList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::ModelBinding::ModelMetadata ^> ^ get(); };
public override System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata> BoundConstructorParameters { get; }
public override System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata>? BoundConstructorParameters { get; }
member this.BoundConstructorParameters : System.Collections.Generic.IReadOnlyList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.ModelBinding.ModelMetadata>
Public Overrides ReadOnly Property BoundConstructorParameters As IReadOnlyList(Of ModelMetadata)

Hodnota vlastnosti

Platí pro