Sdílet prostřednictvím


ModelBindingMessageProvider.MissingBindRequiredValueAccessor Vlastnost

Definice

Chybová zpráva, která systém vazby modelu přidá, když vlastnost s přidruženou BindRequiredAttribute není vázána.

public:
 property Func<System::String ^, System::String ^> ^ MissingBindRequiredValueAccessor { Func<System::String ^, System::String ^> ^ get(); void set(Func<System::String ^, System::String ^> ^ value); };
public:
 virtual property Func<System::String ^, System::String ^> ^ MissingBindRequiredValueAccessor { Func<System::String ^, System::String ^> ^ get(); };
public Func<string,string> MissingBindRequiredValueAccessor { get; set; }
public virtual Func<string,string> MissingBindRequiredValueAccessor { get; }
member this.MissingBindRequiredValueAccessor : Func<string, string> with get, set
member this.MissingBindRequiredValueAccessor : Func<string, string>
Public Property MissingBindRequiredValueAccessor As Func(Of String, String)
Public Overridable ReadOnly Property MissingBindRequiredValueAccessor As Func(Of String, String)

Hodnota vlastnosti

Výchozí String hodnota je Hodnota parametru{0} nebo vlastnosti nebyla zadaná.

Platí pro