Sdílet prostřednictvím


IClientModelValidatorProvider Rozhraní

Definice

Poskytuje kolekci IClientModelValidators.

public interface class IClientModelValidatorProvider
public interface IClientModelValidatorProvider
type IClientModelValidatorProvider = interface
Public Interface IClientModelValidatorProvider
Odvozené

Metody

CreateValidators(ClientValidatorProviderContext)

Vytvoří sadu IClientModelValidators aktualizací Validator v Results.

Platí pro