Sdílet prostřednictvím


ValidationStateDictionary.Clear Metoda

Definice

Odebere všechny položky z objektu ICollection<T>.

public:
 virtual void Clear();
public void Clear ();
abstract member Clear : unit -> unit
override this.Clear : unit -> unit
Public Sub Clear ()

Implementuje

Platí pro