Sdílet prostřednictvím


ValidationVisitor.ValidateComplexTypesIfChildValidationFails Vlastnost

Definice

Určuje, zda má být provedeno ověření komplexního typu, pokud se ověření nezdaří u některého z jeho podřízených objektů. Výchozí chování je false.

public:
 property bool ValidateComplexTypesIfChildValidationFails { bool get(); void set(bool value); };
public bool ValidateComplexTypesIfChildValidationFails { get; set; }
member this.ValidateComplexTypesIfChildValidationFails : bool with get, set
Public Property ValidateComplexTypesIfChildValidationFails As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro