Sdílet prostřednictvím


GeneratedTagHelperAttributeContext Třída

Definice

Obsahuje informace pro proces generování kódu atributu ITagHelper .

public ref class GeneratedTagHelperAttributeContext
public class GeneratedTagHelperAttributeContext
type GeneratedTagHelperAttributeContext = class
Public Class GeneratedTagHelperAttributeContext
Dědičnost
GeneratedTagHelperAttributeContext

Konstruktory

GeneratedTagHelperAttributeContext()

Obsahuje informace pro proces generování kódu atributu ITagHelper .

Vlastnosti

CreateModelExpressionMethodName

Pojmenujte metodu pro vytvoření ModelExpressions.

ModelExpressionProviderPropertyName

Získá nebo nastaví název objektu IModelExpressionProvider.

ModelExpressionTypeName

Název typu výrazu modelu

ViewDataPropertyName

Získá nebo nastaví název vlastnosti objektu ViewDataDictionary.

Platí pro