Sdílet prostřednictvím


InjectChunkVisitor.InjectChunks Vlastnost

Definice

public:
 property System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::InjectChunk ^> ^ InjectChunks { System::Collections::Generic::IList<Microsoft::AspNetCore::Mvc::Razor::InjectChunk ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.InjectChunk> InjectChunks { get; }
member this.InjectChunks : System.Collections.Generic.IList<Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.InjectChunk>
Public ReadOnly Property InjectChunks As IList(Of InjectChunk)

Hodnota vlastnosti

Platí pro