Sdílet prostřednictvím


MvcCSharpCodeGenerator.CreateCSharpCodeVisitor Metoda

Definice

protected:
 override Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::Visitors::CSharpCodeVisitor ^ CreateCSharpCodeVisitor(Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CSharpCodeWriter ^ writer, Microsoft::AspNetCore::Razor::CodeGenerators::CodeGeneratorContext ^ context);
protected override Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpCodeVisitor CreateCSharpCodeVisitor (Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter writer, Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext context);
override this.CreateCSharpCodeVisitor : Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CSharpCodeWriter * Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.CodeGeneratorContext -> Microsoft.AspNetCore.Razor.CodeGenerators.Visitors.CSharpCodeVisitor
Protected Overrides Function CreateCSharpCodeVisitor (writer As CSharpCodeWriter, context As CodeGeneratorContext) As CSharpCodeVisitor

Parametry

Návraty

Platí pro