Sdílet prostřednictvím


RazorPage<TModel>.Model Vlastnost

Definice

Získá model vlastnost ViewData vlastnosti.

public:
 property TModel Model { TModel get(); };
public TModel Model { get; }
member this.Model : 'Model
Public ReadOnly Property Model As TModel

Hodnota vlastnosti

TModel

Platí pro