Sdílet prostřednictvím


FormMethod Výčet

Definice

Určuje konstanty, které definují použitou metodu formuláře.

public enum class FormMethod
public enum FormMethod
type FormMethod = 
Public Enum FormMethod
Dědičnost
FormMethod

Pole

Dialog 2

Metoda formuláře dialogového okna

Get 0

Získat metodu formuláře.

Post 1

Metoda post form.

Platí pro