Sdílet prostřednictvím


IHtmlHelper.AntiForgeryToken Metoda

Definice

<Vrátí skrytý> prvek (antiforgery token), který bude ověřen při odeslání formuláře> obsahujícího<.

public:
 Microsoft::AspNetCore::Html::IHtmlContent ^ AntiForgeryToken();
public Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent AntiForgeryToken ();
abstract member AntiForgeryToken : unit -> Microsoft.AspNetCore.Html.IHtmlContent
Public Function AntiForgeryToken () As IHtmlContent

Návraty

IHtmlContent<obsahující skrytý> prvek.

Platí pro