Sdílet prostřednictvím


RequestSizeLimitAttribute.CreateInstance(IServiceProvider) Metoda

Definice

Vytvoří instanci spustitelného filtru.

public:
 virtual Microsoft::AspNetCore::Mvc::Filters::IFilterMetadata ^ CreateInstance(IServiceProvider ^ serviceProvider);
public Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata CreateInstance (IServiceProvider serviceProvider);
abstract member CreateInstance : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
override this.CreateInstance : IServiceProvider -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters.IFilterMetadata
Public Function CreateInstance (serviceProvider As IServiceProvider) As IFilterMetadata

Parametry

serviceProvider
IServiceProvider

Požadavek IServiceProvider.

Návraty

Instance spustitelného filtru.

Implementuje

Platí pro