Sdílet prostřednictvím


UrlRouteContext.Protocol Vlastnost

Definice

Protokol pro adresy URL, které RouteUrl(UrlRouteContext) se vygenerují, například "http" nebo "https".

public:
 property System::String ^ Protocol { System::String ^ get(); void set(System::String ^ value); };
public string Protocol { get; set; }
public string? Protocol { get; set; }
member this.Protocol : string with get, set
Public Property Protocol As String

Hodnota vlastnosti

Platí pro