Sdílet prostřednictvím


AnchorTagHelper.Process(TagHelperContext, TagHelperOutput) Metoda

Definice

Synchronně spustí TagHelper příkaz s danými context a output.

public:
 override void Process(Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagHelperOutput ^ output);
public override void Process (Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext context, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput output);
override this.Process : Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperContext * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagHelperOutput -> unit
Public Overrides Sub Process (context As TagHelperContext, output As TagHelperOutput)

Parametry

context
TagHelperContext

Obsahuje informace přidružené k aktuální značce HTML.

output
TagHelperOutput

Stavový element HTML použitý k vygenerování značky HTML.

Výjimky

Vyvolá se, pokud href je zadaný atribut a Action, Controller, Fragment, ProtocolHost, nebo Route nejsou nebonull pokud uživatel zadal asp-route-* atributy. Vyvolá se také, pokud Route a jeden nebo oba z Action a Controller nejsou-null.

Poznámky

Pokud uživatel zadá href atribut, neudělá nic.

Platí pro