Sdílet prostřednictvím


UnauthorizedObjectResult(Object) Konstruktor

Definice

Vytvoří novou instanci sloupce UnauthorizedObjectResult.

public:
 UnauthorizedObjectResult(System::Object ^ value);
public UnauthorizedObjectResult (object value);
public UnauthorizedObjectResult (object? value);
new Microsoft.AspNetCore.Mvc.UnauthorizedObjectResult : obj -> Microsoft.AspNetCore.Mvc.UnauthorizedObjectResult
Public Sub New (value As Object)

Parametry

value
Object

Platí pro