Sdílet prostřednictvím


ValidateAntiForgeryTokenAttribute Konstruktor

Definice

public:
 ValidateAntiForgeryTokenAttribute();
public ValidateAntiForgeryTokenAttribute ();
Public Sub New ()

Platí pro