Sdílet prostřednictvím


TemplateInfo.AddVisited(Object) Metoda

Definice

Označí hodnotu jako navštívenou.

public:
 bool AddVisited(System::Object ^ value);
public bool AddVisited (object value);
member this.AddVisited : obj -> bool
Public Function AddVisited (value As Object) As Boolean

Parametry

value
Object

Objekt, který chcete navštívit.

Návraty

Pokud je tento objekt nově navštíven.

Platí pro