Sdílet prostřednictvím


OutputCacheContext.AllowCacheLookup Vlastnost

Definice

public bool AllowCacheLookup { get; set; }
member this.AllowCacheLookup : bool with get, set
Public Property AllowCacheLookup As Boolean

Hodnota vlastnosti

Platí pro