Sdílet prostřednictvím


Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks Obor názvů

Třídy

AddTagHelperChunk

A Chunk used to look up TagHelperDescriptors.

Chunk
ChunkTree
ChunkTreeBuilder
CodeAttributeChunk
DynamicCodeAttributeChunk
ExpressionBlockChunk
ExpressionChunk
LiteralChunk
LiteralCodeAttributeChunk
ParentChunk
ParentLiteralChunk
PreallocatedTagHelperAttributeChunk

A Chunk , který představuje předem přidělený atribut pomocné rutiny značky.

RemoveTagHelperChunk

A Chunk used to look up TagHelperDescriptors that should be ignored within the Razor page.

SectionChunk
SetBaseTypeChunk
StatementChunk
TagHelperChunk

A ParentChunk , který představuje speciální značku HTML.

TagHelperPrefixDirectiveChunk

A Chunk pro direktivu @tagHelperPrefix .

TemplateChunk
TypeMemberChunk
UsingChunk

Struktury

TagHelperAttributeTracker