Sdílet prostřednictvím


ModelChunkGenerator Třída

Definice

public ref class ModelChunkGenerator : Microsoft::AspNetCore::Razor::Chunks::Generators::SpanChunkGenerator
public class ModelChunkGenerator : Microsoft.AspNetCore.Razor.Chunks.Generators.SpanChunkGenerator
type ModelChunkGenerator = class
    inherit SpanChunkGenerator
Public Class ModelChunkGenerator
Inherits SpanChunkGenerator
Dědičnost
ModelChunkGenerator

Konstruktory

ModelChunkGenerator(String)

Vlastnosti

ModelType

Metody

Equals(Object)
GenerateChunk(Span, ChunkGeneratorContext)
GetHashCode()
ToString()

Platí pro