Sdílet prostřednictvím


XmlDocumentationProvider(String) Konstruktor

Definice

Vytvoří instanci nové instance objektu XmlDocumentationProvider.

public:
 XmlDocumentationProvider(System::String ^ xmlFileLocation);
public XmlDocumentationProvider (string xmlFileLocation);
new Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.XmlDocumentationProvider : string -> Microsoft.AspNetCore.Razor.Runtime.TagHelpers.XmlDocumentationProvider
Public Sub New (xmlFileLocation As String)

Parametry

xmlFileLocation
String

Cesta k souboru dokumentace XML ke čtení

Platí pro