Sdílet prostřednictvím


TagHelperOutput.Reinitialize(String, TagMode) Metoda

Definice

Vymaže TagHelperOutput a aktualizuje jeho stav pomocí zadaných hodnot.

public:
 void Reinitialize(System::String ^ tagName, Microsoft::AspNetCore::Razor::TagHelpers::TagMode tagMode);
public void Reinitialize (string tagName, Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagMode tagMode);
member this.Reinitialize : string * Microsoft.AspNetCore.Razor.TagHelpers.TagMode -> unit
Public Sub Reinitialize (tagName As String, tagMode As TagMode)

Parametry

tagName
String

Název značky, který se má použít.

tagMode
TagMode

Příkaz TagMode , který se má použít.

Platí pro