Sdílet prostřednictvím


IDecompressionProvider Rozhraní

Definice

Poskytuje konkrétní implementaci dekomprese pro dekompresi těla požadavků HTTP.

public interface IDecompressionProvider
type IDecompressionProvider = interface
Public Interface IDecompressionProvider

Metody

GetDecompressionStream(Stream)

Vytvoří nový dekompresní datový proud.

Platí pro