Sdílet prostřednictvím


Microsoft.AspNetCore.Rewrite Obor názvů

Obsahuje typy používané k úpravě atributů požadavků na základě předdefinovaných pravidel. Přepsání může být užitečné v případech, kdy se prostředky přesunuly, nebo k tomu může přistupovat více adres URL.

Třídy

ApacheModRewriteOptionsExtensions

Rozšíření pro přidání pravidel Apache mod_rewrite do RewriteOptions

IISUrlRewriteOptionsExtensions

Rozšíření pro přidání pravidel přepisu adres URL služby IIS do RewriteOptions

RewriteContext

Objekt kontextu pro RewriteMiddleware

RewriteMiddleware

Představuje middleware, který přepisuje adresy URL.

RewriteOptions

Možnosti pro RewriteMiddleware

RewriteOptionsExtensions

Tvůrce na seznam pravidel pro RewriteOptions a RewriteMiddleware

Rozhraní

IRule

Představuje pravidlo.

Výčty

RuleResult

Výčet představující výsledek pravidla.

Poznámky

Další informace o přepisování adres URL ASP.NET Core najdete v tématu Přepsání adresy URL.