Sdílet prostřednictvím


MinLengthRouteConstraint(Int32) Konstruktor

Definice

Inicializuje novou instanci MinLengthRouteConstraint třídy .

public:
 MinLengthRouteConstraint(int minLength);
public MinLengthRouteConstraint (int minLength);
new Microsoft.AspNetCore.Routing.Constraints.MinLengthRouteConstraint : int -> Microsoft.AspNetCore.Routing.Constraints.MinLengthRouteConstraint
Public Sub New (minLength As Integer)

Parametry

minLength
Int32

Minimální délka povolená pro parametr trasy.

Platí pro