Sdílet prostřednictvím


PolicyJumpTableEdge(Object, Int32) Konstruktor

Definice

Vytvoří novou PolicyJumpTableEdge instanci.

public:
 PolicyJumpTableEdge(System::Object ^ state, int destination);
public PolicyJumpTableEdge (object state, int destination);
new Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.PolicyJumpTableEdge : obj * int -> Microsoft.AspNetCore.Routing.Matching.PolicyJumpTableEdge
Public Sub New (state As Object, destination As Integer)

Parametry

state
Object

Představuje heuristika shody zásad.

destination
Int32

Platí pro