Sdílet prostřednictvím


IHttpMinResponseDataRateFeature.MinDataRate Vlastnost

Definice

Minimální rychlost dat v bajtech za sekundu, s jakou musí klient přijmout odpověď. Nastavení této vlastnosti na hodnotu null znamená, že by se neměla vynucovat žádná minimální rychlost dat. Toto omezení nemá žádný vliv na upgradovaná připojení, která jsou vždy neomezená. Tato funkce není k dispozici pro požadavky HTTP/2. Místo toho použijte MinResponseDataRate konfiguraci na úrovni serveru, která se vztahuje na HTTP/2 i HTTP/1.x.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::MinDataRate ^ MinDataRate { Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::MinDataRate ^ get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Server::Kestrel::Core::MinDataRate ^ value); };
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.MinDataRate MinDataRate { get; set; }
public Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.MinDataRate? MinDataRate { get; set; }
member this.MinDataRate : Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core.MinDataRate with get, set
Public Property MinDataRate As MinDataRate

Hodnota vlastnosti

Platí pro