Microsoft.AspNetCore.Server.Kestrel.Core Obor názvů

Poskytuje typy možností, jako KestrelServerOptions jsou a ListenOptions , které se používají k přizpůsobení chování webového serveru Kestrel.

Třídy

BadHttpRequestException

Při přijetí chybně vytvořeného požadavku HTTP dojde k výjimce.

Http2Limits

Omezení platí jenom pro připojení HTTP/2.

Http3Limits

Omezení platí jenom pro připojení HTTP/3.

KestrelServer

Kestrel server.

KestrelServerLimits

Omezení pro KestrelServer.

KestrelServerOptions

Poskytuje programovou konfiguraci funkcí specifických pro Kestrel.

ListenOptions

Popisuje buď cestu k soketu IPEndPointdomény systému Unix, název kanálu nebo popisovač souboru pro již otevřený soket, který by měl Kestrel svázat nebo otevřít.

MinDataRate

Minimální přenosová rychlost příchozích připojení.

ServerAddress

Poskytuje typy možností, jako KestrelServerOptions jsou a ListenOptions , které se používají k přizpůsobení chování webového serveru Kestrel.

Výčty

HttpProtocols

Verze protokolu HTTP

Poznámky

Další informace o konfiguraci Kestrelu najdete v tématu Možnosti kestrelu.