Sdílet prostřednictvím


IHubContext Rozhraní

Definice

Abstrakce kontextu pro centrum.

public interface IHubContext
type IHubContext = interface
Public Interface IHubContext

Vlastnosti

Clients

Získá, IHubClients který lze použít k vyvolání metod na klientech připojených k centru.

Groups

IGroupManager Získá, který lze použít k přidání a odebrání připojení k pojmenovaným skupinám.

Platí pro