Sdílet prostřednictvím


ScaleoutHubLifetimeManagerTests<TBackplane>.RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing Metoda

Definice

Test specifikace pro SignalR HubLifetimeManager.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing();
[Xunit.Fact]
public System.Threading.Tasks.Task RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing ();
[<Xunit.Fact>]
member this.RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function RemoveGroupFromLocalConnectionNotInGroupDoesNothing () As Task

Návraty

A Task představující asynchronní dokončení testu.

Atributy
FactAttribute

Platí pro