Sdílet prostřednictvím


WebHostBuilderExtensions.GetTestClient(IWebHost) Metoda

Definice

Načte testovacího klienta z testserveru v hostitelských službách.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Net::Http::HttpClient ^ GetTestClient(Microsoft::AspNetCore::Hosting::IWebHost ^ host);
public static System.Net.Http.HttpClient GetTestClient (this Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHost host);
static member GetTestClient : Microsoft.AspNetCore.Hosting.IWebHost -> System.Net.Http.HttpClient
<Extension()>
Public Function GetTestClient (host As IWebHost) As HttpClient

Parametry

host
IWebHost

Návraty

Platí pro