Sdílet prostřednictvím


Constants.Headers.SecWebSocketKey Pole

Definice

public: System::String ^ SecWebSocketKey;
public const string SecWebSocketKey;
val mutable SecWebSocketKey : string
Public Const SecWebSocketKey As String 

Hodnota pole

Platí pro